Köpvillkor, frakt och information

Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Klarna Checkout V3
Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort, SWISH eller banköverföring. Allt är lika säkert.
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Villkor för betalning anges även i kassan under respektive betalningsalternativ.

Leveranser och returer

Vi erbjuder följande leveransmetoder:

Inom Sverige
Leverans innom Sverige sker via DHL och tar mellan 2 - 5 dagar. Det är fraktfritt vid order över 2000 kr * annars kostar det 49 kr i frakt *gäller ej surfbrädor. Vid ordertillfället får du ett bekräftelsemail med information om din order och betalsättet du valt. När vi behandlat din order och DHL har hämtat upp ditt paket så skickar vi ut ett till mail som meddelar dig att din order är skickad. Har du angivit ditt mobilnummer så får du sedan ett SMS med en avi när paketet är klart att hämtas ut. Har du inte angett ett mobilnummer så får du i stället en avi mailad till dig. Var noga med att skriva in rätt telefonummer och e-mailadress så din avi kommer rätt!
 
Innom EU 
All leverans inom EU länder sker med DHL Economy Select och tar mellan 3 - 7 dagar. Frakten kostar 200 kr. 

Länder inom Europa men utanför EU 
All leverans sker med DHL Parcel Connect och tar mellan 4 - 8 dagar. Frakten kostar 250 kr. Du handlar momsfritt. och momsen betalar du i stället när du hämtar ut din vara tillsammans med eventuella tullavgifter som betalas av kunden.

Skrymmande paket och Surfbrädor

Vi skickar surfbrädor med DHL Home Delivery, frakten räknas efter längden på brädorna. Vi skickar inom Sverige samt länder inom EU samt Norge och Storbritannien. Priser enl nedan Inom Sverige länder upp till 6´ 400 kr, övriga länder 650 kr. Längder 6´1 till 7´8 inom Sverige 500 kr, övriga länder 750 kr. Längder 7´9 och uppåt inom Sverige 700 kr, övriga länder 900 kr 


Ej upphämtade paket
Ej upphämtade paket skickas automatiskt tillbaka till oss. En administrationsavgift, inklusive fraktkostnader, på 200 kr debiteras då. Använder du kortbetalning som betalalternativ så för vi tillbaka kostnaden för produkten minus 200 kr till ditt konto. Använder du Klarna  som betalalternativ så ändrar vi beloppet på fakturan på samma sätt plus klarnas egna administrationsavgift.

Villkor för leverans anges även i kassan under respektive leveranssätt. Om inget anges gäller 2 Veckors leveranstid. Om en artikel har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive artikel. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Returer och bytenRetur, 14 dagars öppet köp

Du har alltid 14 dagars öppet köp från dagen du tagit emot din vara enligt distansavtalslagen och därmed har du rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Du ångrar ditt köp genom att inom 14 dagar från att du mottagit din beställning meddela oss. Artikeln ska returneras väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. 

För att returnera en produkt gör du så här :
1. Maila oss på butik@654.se och meddela din retur och be om returfraktsedel, vi svarar då med en fraktsedel till dig i pdf format att skriva ut, returen kostar 50 kr och det dras från ditt köp när vi mottagit din retur. 
(Du kan också skicka paketet på egen bekostnad med valfri transportör till oss, adressen ser du nedan )
Det går också såklart bra att lämna tillbaka din order i någon av våra butiker helt gratis, i Stockholm eller Visby.

2. Fyll i formuläret du fick med din order och glöm inte att kryssa i returorsak. Har du mot förmodan inget returformulär så går det bra ändå, skriv då på en lapp ditt ordernummer och namn så hittar vi den. 
3. Lägg lappen i paketet tillsammans med de varor du önskar retunera. 
4. Gå till närmaste DHL ombud och skicka tillbaka paketet till oss.
5. När vi mottagit varan så får du pengarna tillbaka /din faktura makuleras minus eventuella returkostader om du använt vår reurfraktsedel.

Defekt vara/felskickad vara, vi står såklart för returen! 
Kontakta oss på butik@654.se eller slå en signal på 08-64 04 654 så hjälper vi dig.
Vi försöker alltid så snabbt som möjligt åtgärda din reklamation.

Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Returer och byten skickas till:
654
Nytorgsgatan 27 
116 40 Stockholm 

Byten
Bytesrätten är normalt 30 dagar men i november och december sträcker sig bytesrätten t.o.m 15:e januari.

Önskar du byta en eller alla produkter i din order så går detta självklart bra! Meddela oss så fort som möjligt till vilken storlek eller vara du vill byta till så vi kan lägga undan den till dig. Följ sedan samma rutiner som för returer ovan. Du lägger en order på den nya artikeln precis som vanligt och du kommer sen bli krediterad den produkten du ville byta. 

Återbetalning
Om du nyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalat för artikeln snarast eller senast inom 7 dagar från den dag då vi tog emot artikeln. 

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

Företagsinformation

Innehållet i denna webbutik tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag:

654 Sverige AB
Nytorgsgatan 27 
116 40 Stockholm 

Organisationsnummer: 556774-4619
Telefonnummer: +46 8 64 04 654
E-postadress: butik@654.se

Personuppgiftspolicy

Datainspektionens förklaring
Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/